TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD
TS EN 12390-3
Eylül 2019
        
ICS   91.100.30
BETON - SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ - BÖLÜM 3: DENEY NUMUNELERİNİN BASINÇ DAYANIMININ TAYİN  

Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens  
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA