TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD
TS EN 16234-1
Temmuz 2016
        
1.Baskı ICS   35.020
E-YETERLİLİK ÇERÇEVESİ (E-CF) - TÜM ENDÜSTRİ SEKTÖRLERİNDEKİ BT ÇALIŞANLARI İÇİN ORTAK BİR AVRUPA ÇERÇEVESİ - BÖLÜM 1: ÇERÇEVE  

e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework  
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA