Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 4019      
Kabul Tarihi : 14.02.1991
İptal Tarihi : 15.01.2018
Hazırlık Grubu : Sağlık İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : İlk yardım çantası- Genel amaçlı
Başlık (İng) : First Aid Kit- General Purpose
Kapsam : Bu standard, genel amaçlı ilk yardım çantalarını kapsar. Hekim için ilk yardım çantasını ve ambulansta bulunması gereken ilk yardım malzemesini ve okullarda kullanılan ilk yardım çantasını kapsamaz. NOT- Bu standard, metinde bundan sonra "İlk Yardım Çantası - Genel Amaçlı" yerine "İlk Yardım Çantası" ifadesi kullanılmıştır.
Kapsam (İng) : This standard is about the first aid kits to be found in the vehicles for the transport of up to 10 persons.This standard includes first aid cases which prepared for general purposes but it doesn't include first aid case for doctors and for schools and first aid equipments that need to be found ambulances.
Yerine Geçen : TS 4019 :2018;  
Tadil Eden : TS 4019/T1 :1997;  TS 4019/T2 :1997;  TS 4019/T3 :1999;  
Yararlanılan Kaynak : IS 11163 (1985), AS 2675 (1983), TS 4019, Report on the First International Workshop on Fiirst Aid at the Scene of an Accident, Uluslararası Kaza ve Trafik Birliği ile Kızılay-Kızılhaç, Kızılaslan Birliği Arasındaki 18.4.1975 Anlaşması
ICS Kodu : 11.160 İlk Yardım ; 43.020 Karayolu Taşıtları (Genel) *Taşıma araçları egzos emisyonları, bkz 13.040.50
Atıf Yapılan STD : TS 251 :1991;  TS 2008 :1984;  TS 3497 :1990;  TS 3957 :1983;  TS 4260 :1984;  TS 5098 :1987;  TS 5692 :1988;  TS 6076 :1988;  TS 6106 :1988;  TS 6602 :1989;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-