Tazele Standard Detayı ()
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 17100      
Tercüme Tarihi : 23.05.2016
Kabul Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : TK38: Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Çeviri hizmetleri - Çeviri hizmetleri için gereklilikler
Başlık (İng) : Translation services - Requirements for translation services (ISO 17100:2015)
Kapsam : Bu standard, geçerli koşulları yerine getiren kaliteli çeviri hizmetinin verilmesi için gerekli temel süreçler, kaynaklar ve diğer konulara ilişkin gereklilikleri belirtir. Bu standardın uygulanması; ayrıca bir çeviri hizmet sağlayıcısının (ÇHS) ilgili çeviri hizmetlerinin, müşterinin isteklerini ve diğer geçerli özellikleri yerine getiren bir çeviri hizmeti sağlayabilmek için süreçlerinin ve kaynaklarının bu standarda uygun olduğunu gösterebileceği araçları da sunar. Geçerli özellikler arasında müşterinin istekleri, ÇHS’nin kuralları ve tüm ilgili endüstriyel kurallar, iyi uygulama kılavuzları veya mevzuat hükümleri yer alabilir. Bilgisayarlı çeviri ve çeviri sonrası düzenleme yapılması, bu standardın kapsamı dışındadır. Bu standard, sözlü çeviri hizmetlerini kapsamaz
Kapsam (İng) : This International Standard provides requirements for the core processes, resources, and other aspects necessary for the delivery of a quality translation service that meets applicable specifications. Application of this International Standard also provides the means by which a translation service provider (TSP) can demonstrate conformity of specified translation services to this International Standard and the capability of its processes and resources to deliver a translation service that will meet the client’s and other applicable specifications. Applicable specifications can include those of the client, of the TSP itself, and of any relevant industry codes, best-practice guides, or legislation. The use of raw output from machine translation plus post-editing is outside the scope of this International Standard. This International Standard does not apply to interpreting services.
Yerini Aldığı : TS EN 15038 :2009;  TS EN 15038 :2006;  
Tadil Eden : TS EN ISO 17100/A1 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 17100:2015
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 17100-EQV; BS EN ISO 17100-EQV; NF X03-017, NF EN ISO 17100-EQV; ISO 17100-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 17100
ICS Kodu : 01.020 Terminoloji ( Prensipler ve Koordinasyon )
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Renkli
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 29
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-