Tazele Standard Detayı ()
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 124-1      
Tercüme Tarihi : 15.03.2018
Kabul Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : TK10: Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Taşıt ve yaya trafiğine maruz ızgara takımları ve insan girişine elverişli muayene bacası kapama takımları - Bölüm 1: Tanımlar, sınıflandırma, genel tasarım ilkeleri, performans gereklilikleri ve deney yöntemleri
Başlık (İng) : Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods
Kapsam : Bu Standard, yaya ve/veya taşıt trafiğine maruz alanlara yerleştirilen, net açıklığı 1000 mm’ye kadar (1000 mm dâhil) olan, rögarların, insan girişine elverişli muayene bacalarının ve muayene odalarının üzerini kapatmak amacıyla kullanılan ızgara takımlarını ve insan girişine elverişli muayene bacası kapama takımlarını kapsar. Bu standart, aşağıda belirtilen standardlara uygun ızgara takımları ve insan girişine elverişli muayene bacası kapama takımları için tanımları, sınıflandırmayı, genel tasarım ilkelerini, performans gereklilikerini ve deney yöntemlerini kapsar
Kapsam (İng) : This Standard is applicable to manhole tops and gully tops with a clear opening up to and including 1 000 mm for covering gullies, manholes and inspection chambers installed in areas subjected to pedestrian and/or vehicular traffic. It specifies definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods for gully tops and manhole tops according to
Yerini Aldığı : TS 1478 EN 124 :1999;  
Yararlanılan Kaynak : EN 124-1:2015
Uluslararası Karşılıklar : EN 124-1-EQV; DIN EN 124-1-EQV; BS EN 124-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 124-1
ICS Kodu : 93.080.30 Yol Ekipmanları ve Tesisleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 124-2 :2015;  TS EN 124-3 :2015;  TS EN 124-4 :2015;  TS EN 124-5 :2015;  TS EN 124-6 :2015;  TS EN 13036-4 :2012;  TS EN ISO 868 :2006;  TS EN ISO 7500-1 :2016;   : (EN 206:2013);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 51
Fiyatı : 50,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-