Tazele Standard Detayı ()
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 1461      
Kabul Tarihi : 14.07.2011
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Demir ve çelikten imal edilmiş malzemeler üzerine sıcak daldırmayla yapılan galvaniz kaplamalar - Özellikler ve deney metotları
Başlık (İng) : Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - specification and test methods
Türü : Özellik
Kapsam : Bu standard, (bazı dökümler dâhil) demir ve çelikten imal edilmiş malzemelerin (% 2’den fazla diğer metal içermeyen) bir çinko ergiyiğine daldırılması suretiyle yapılan kaplamaların genel özelliklerini ve deney metotlarını kapsar. Bu standard aşağıdakilere uygulanmaz: a) Sürekli sıcak daldırmayla galvanizlenmiş levha, tel ve örülmüş veya kaynaklı tel örgüler; b) Otomatik tesislerde sıcak daldırmalı galvanizlenmiş ince veya kalın boru; c) Özel standardları olan ve ilâve özellikler veya bu standarddakilerden farklı özellikler içeren sıcak daldırmayla galvanizlenmiş mamuller (bağlama elemanları). Not – Başka mamul standardları, kaplama bakımından, numaraları zikredilerek veya mamule özel iyileştirmelerle bu standardın tamamlayıcı bir parçası gibi mütalaa edilebilir. Özel mevzuat hükümlerini karşılaması istenen mamuller üzerindeki galvaniz kaplamalar için özel şartlar konabilir. Sıcak daldırmayla galvanizlenmiş malzemelerden, daha sonra ısıl işlem görenler ve/veya aşırı kalın kaplanmış olanlar bu standardın kapsamına girmez.
Kapsam (İng) : This International Standard specifies the general properties of coatings and test methods for coatings applied by dipping fabricated iron and steel articles (including certain castings) in a zinc melt (containing not more than 2 % of other metals). It does not apply to the following: a) sheet, wire and woven or welded mesh products that are continuously hot dip galvanized; b) tube and pipe that are hot dip galvanized in automatic plants; c) hot dip galvanized products (e.g. fasteners) for which specific standards exist and which might include additional requirements or requirements which are different from those of this International Standard. NOTE Individual product standards can incorporate this International Standard for the coating by quoting its number, or can incorporate it with modifications specific to the product. Different requirements can also be made for galvanized coatings on products intended to meet specific regulatory requirements. After-treatment/over-coating of hot dip galvanized articles is not covered by this International Standard.
Yerini Aldığı : TS 914 EN ISO 1461 :2001;  
Tadil Eden : TS EN ISO 1461/D1 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 1461:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 1461-EQV; DIN EN ISO 1461-NEQ; BS EN ISO 1461-NEQ; NF A91-121-NEQ; ISO 1461-NEQ
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 1461
ICS Kodu : 25.220.40 Metalik Kaplamalar
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 1460 :2001;  TS 1729 EN ISO 2064 :2001;  TS 2311 EN ISO 2178 :2005;  TS EN ISO 2808 :2007;  TS ISO 2859-1 :2012;  TS ISO 2859-2 :2012;  TS ISO 2859-3 :2008;  TS 10622 EN ISO 3549 :2006;  TS EN ISO 3882 :2006;   : (ISO 10474);;  TS EN 1179 :2006;  TS EN 13283 :2004;  TS 2756-2 :1995;  TS 10622 EN ISO 3549 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte-Tebliğ (Regulatory)
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 30,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-
Resmi Gazete Bilgileri
SayıGeçerlilik Tar.Yürürlüğe Giriş Tar.Resmi Gazete Tar.İlgili BakanlıkAçıklama
RG 28159 01.06.201231.12.2011Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı6 ay son mec.(Yeni)