Tazele Standard Detayı ()
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 858-1      
Tercüme Tarihi : 29.04.2008
Kabul Tarihi : 11.11.2002
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri - Bölüm 1: Ürün tasarım prensipleri , performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol
Başlık (İng) : Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control
Kapsam : Bu standard, hafif sıvılar için ayırma sistemlerinin tanımlarını, anma büyüklüklerini, tasarım ilkelerini, performans şartlarını, işaretlenmesini, deneyini ve kalite kontrolünü kapsar. Bu standard, hafif sıvıların atık sudan ağırlık farkı ve/veya birleşme yoluyla ayrıldığı durumdaki ayırma sistemlerine uygulanır. Bu standard, kararlı emülsiyonların, hafif sıvı ve su çözeltilerinin, gresin ve bitkisel ve hayvansal yağların ayrılmasında uygulanmaz.
Kapsam (İng) : This standard deals with installations for the separation of light liquides (e. g. oil and petrol), i.e. those with a density up to 0.95 g/cm3 from waste water by means of gravity and/or coalescence. This standard is not primarily intended to apply to installations that are required to treat large quantities of trade effluent (e. g., oil refinery effluent). This standard may, however, still be appropriate for this purpose depending on local requirements.
Tadil Eden : TS EN 858-1/A1 :2005;  TS EN 858-1/A1 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN 858-1:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 858-1 -EQV; DIN EN 858-1 -EQV; BS EN 858-1 -EQV; NF P16-451-1 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 858-1
ICS Kodu : 13.060.99 Su Kalitesi ile İlgili Diğer Standardlar; 91.100.15 Mineral Malzeme ve Ürünler ; 93.030 Harici Sistemleri Kanalizasyon
Atıf Yapılan STD : TS ISO 48 :1998;  TS 985 EN ISO 178 :2006;  TS EN ISO 180 :2006;  TS 7309 EN ISO 877 :1998;  TS EN ISO 1133 :2007;  TS 6039 EN ISO 1518 (Eski no: TS 6039 ISO 1518) :1998;  TS 3563 ISO 1817 :1997;  TS EN 12390-1 :2002 ((1920));;  TS 4313 EN ISO 2409 :1999;  TS EN 12350-1 :2002 ((ISO 2736-1));;  TS EN 12390-2 :2002 ((ISO 2736-2));;  TS 4772 EN ISO 2808 (Eski no: TS 4772 ISO 2808) :1999;  TS 4314 EN ISO 2812-1 :1996;  TS 4322 EN ISO 2812-2 :1996;  TS 6037 EN ISO 2815 :2005;  TS 4034 ISO 3755 :2001;  TS EN 12390-3 :2003 ((ISO 4012));;  TS EN ISO 4624 :2006;  TS 9260 EN ISO 4628-2 :2005;  TS EN ISO 6272-1 :2006 ((ISO 6272));;  TS EN ISO 9227 :2006 ((ISO 7253));;  TS EN ISO 8501-1 (Eski no: TS ISO 8501-1) :1999;  TS ISO 8217 :2006;  TS 1478 EN 124 :1999;  TS EN 228 :2005;  TS EN 476 :2003;  TS EN 681-1 :1999;  TS EN 976-1 :2001;  TS EN 978 :2006;  TS EN 10088-1 :2006;  TS EN 10088-2 :2006;  TS EN 10088-3 :2006;  TS 4320 EN ISO 1514 :2006;  TS 1177 EN ISO 1172 :2004 ((EN 60));;  TS EN ISO 527-4 :2007 ((EN 61));;  TS EN ISO 14125 :1999 ((EN 63));;  TS 1398-2 EN ISO 527-2 :1997;  TS 526 EN 1563 :2000 ((ISO 1083));;  TS EN ISO 1183-1 :2006;  TS EN ISO 1183-2 :2006;  TS EN ISO 1183-3 :2006;  TS EN ISO 6272-2 :2006 ((ISO 6272));;  TS EN ISO 15607 :2006 ((EN 288-1));;  TS EN ISO 15614-1 :2007 ((EN 288-3));;  TS 552 EN 1561 :1998 ((ISO 185));;  TS EN 10025-1 :2005 ((ISO 630));;  TS EN 10025-2 :2006 ((ISO 630));;  TS EN 10025-3 :2006 ((ISO 630));;  TS EN 10025-4 :2006 ((ISO 630));;  TS EN 10025-5 :2006 ((ISO 630));;  TS EN 10025-6 :2006 ((ISO 630));;  TS EN ISO 4628-3 :2005;  TS EN ISO 291 :2006 ((EN 62));;  TS EN ISO 15609-1 :2007 ((EN 288-2));;  tst EN 10080 (Öncelikli 1) : ((ENV 10080));;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 41
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-