Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 376      
Kabul Tarihi : 7.04.2005
İptal Tarihi : 31.01.2012
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metal malzemeler - Tek eksenli deney makinalarının doğrulanmasında kullanılan kuvvet ölçme cihazlarının kalibrasyonu
Başlık (İng) : Metallic materials - Calibration of force-proving instruments used for the verification of uniaxial testing machines
Kapsam : Bu standard, tek eksenli deney makinelerinin (örneğin, çekme/basma deney makinelerinin) statik olarak doğrulanmasında kullanılan kuvvet ölçme cihazlarının kalibrasyonunu kapsar ve bu cihazların sınıflandırılması için bir prosedürü tanımlar. Kuvvet ölçme cihazı, güç çeviricisinden, güç göstergesine kadar (güç göstergesi dahil) dahil düzeneklerin tamamı olarak tanımlanır. Bu standard genellikle, üzerine yük uygulanmış bir elemanın elastik deformasyonun veya bununla orantılı bir büyüklüğün ölçülmesiyle kuvvetin tayin edildiği kuvvet ölçme cihazlarına uygulanır.
Kapsam (İng) : This standard covers the calibration of force-proving intruments used for the static verification of uniaxial testing machines (e.g.tension/compression testing machines)and describes a precedure for classifying these instruments. A force-proving instrument is defined as being the wole assembly from the force transducer through to and including the indicator.This International Standard generally applies to force-proving instruments in wich the force is determined by measuring the elastic determation of a loaded member or a quantity which is proportional to it.
Yerini Aldığı : TS 9506 EN 10002-3 :1998;  TS EN ISO 376 :2004;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 376 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 376:2004
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN ISO 376 -EQV; BS EN ISO 376 -EQV; NF A03-003,NF EN ISO 376-EQV; ISO 376 -EQV; EN ISO 376-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 376
ICS Kodu : 77.040.10 Metallerin Mekanik Muayenesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO/IEC 17025 :2000;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-