Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13346      
Kabul Tarihi : 24.12.2014
İptal Tarihi : 30.04.2015
Hazırlık Grubu : TK9: Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : İşyerleri - Genel kurallar
Başlık (İng) : Work Places –General Rules
Kapsam : Bu standard, işyerlerinin yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlarının özellikleri ile ilgili kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes rules for structural characteristics, operating, technical equipment and personal characteristics of workplaces.
Yerini Aldığı : TS 13346 :2008;  
Yerine Geçen : TS 13346 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (06.05.1930 tarih ve 1498 sayılı Resmi Gazete) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete, 27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete yayınlanan son değişikliklerle birlikte) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik, (7.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete, 11.04.2014 tarih ve 28969 sayılı Resmi Gazete yayınlanan son değişikliklerle birlikte) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete, 02.05.2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete yayınlanan son değişikliklerle birlikte) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (09.09.2009 tarih ve 27344 Sayılı Resmi Gazete) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete yayınlanan son değişikliklerle birlikte) Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazete, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete yayınlanan son değişikliklerle birlikte) Otopark Yönetmeliği (01.10.1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazete, 22,04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete yayınlanan son değişikliklerle birlikte) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği. (03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. (10.10.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete, 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete son değişikliklerle birlikte) Hijyen Eğitim Yönetmeliği, (Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28698) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği(14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete, Değişik: RG- 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete son değişikliklerle birlikte)
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS EN 81-1+A3 :2011;  TS 266 :2005;  TS 500 :2000;  TS EN 806-1 :2009;  TS 1446 :1998;  TS EN 1866-1 :2011;  TS 3419 :2002;  TS 3420 :1979;  TS 4019 :1991;  TS 4156 :1995;  TS 8357 :2012;  TS 8358 :2013;  TS 12201 :1997;  TS EN 12574-3 :2007;  TS EN 62305-1 :2011;   : (TS HD 384.4.45 S1);;   : (TS HD 384.4.473.S1);;   : (TS HD 384.4.482 S1);;  TS ISO 11602-2 :2005;   : (TS HD 60364-4-41);;   : (TS HD 60364-4-442);;  TS HD 60364-5-56 :2010;  TS HD 60364-5-551 :2010;  TS HD 60364-5-559 :2012;  TS 862-7 EN 3-7 :2005;  TS 9881 :1992;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 44
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-