Tazele Standard Detayı ()
İş Programında
TS No : tst EN 10080 (Öncelikli 1)      
Tercüme Tarihi :
Hazırlık Grubu : TK10: Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Başlık : Beton çelik çubukları
Başlık (İng) : Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General
Kapsam : Bu standard, dairesel kesitli ve düz yüzeyli; nervürlü veya yüzeyi profilli beton çelik çubukları kapsar. Öngerilmeli betonda kullanılan yüksek dayanımlı beton çelik çubukları ve tellerini kapsamaz.
Kapsam (İng) : This standard specifies the classification, proporties, sampling, testing and marking of steel bars for concrete
Yararlanılan Kaynak : EN 10080:2005
ICS Kodu : 77.140.15 Beton Takviyesi İçin Çelikler; 77.140.60 Çelik Çubuklar ve Rodlar; 77.140.65 Çelik Teller, Tel Halatlar ve Baklalı Zincirler
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : İş Programındadır (In Work Programme)
Aşama : İş Programından çıkartılan Yeni Konu ve Revizyonlar
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-