Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 1478 EN 124      
Kabul Tarihi : 5.01.1999
İptal Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Taşıt ve yaya trafiğine maruz alanlardaki ızgara takımları ve bakım rögarı kapama elemanları-Tasarım şartları, tıp deneyleri, işaretleme, kalite kontrol
Başlık (İng) : Gully Tops and Menhole Tops for Vehicular and pedest rian-Design requirements, type testing, marking,quality control
Kapsam : Bu standard, yaya trafiğine ve/veya taşıt trafiğine maruz olanlara yerleştirilen, net açıklığı 1000mm'ye kadar (1000mm dahil) olan ızgara takımı ve bakım rögar kapama elemanlarını kapsar
Kapsam (İng) : This standard applies to gully tops and menhole tops with a clear opening up to and including 1000mm for installation within aseas subjected to pecestrian and/or vehicular traffic
Yerini Aldığı : TS 1478 :1989;  TS 1479 :1989;  
Yerine Geçen : TS EN 124-1 :2015;  TS EN 124-2 :2015;  TS EN 124-3 :2015;  TS EN 124-4 :2015;  TS EN 124-5 :2015;  TS EN 124-6 :2015;  TS EN 124-1 :2015;  TS EN 124-2 :2015;  TS EN 124-3 :2015;  TS EN 124-4 :2015;  TS EN 124-5 :2015;  TS EN 124-6 :2015;  
Tadil Eden : TS 1478 EN 124/tst T : (TS 1478 EN 124/tst T);;  
Yararlanılan Kaynak : EN 124:1994
Uluslararası Karşılıklar : EN 124: 1994--; BD EN 124: 1994 (EQV)--; NF P98-311: 1994 (NF EN 124: 1994)--; DIN EN 124: 1994 (EQV)--; EN 124: 1994--
Tercüme Edildiği STD : EN 124: 1994
ICS Kodu : 93.080.30 Yol Ekipmanları ve Tesisleri
Atıf Yapılan STD : TS 1478 EN 124 :1999 (ISO 185: 1988 (TS 552 EN 1561)*ISO 1083: 1987 (TS 526)*ISO 630: 1980 (TS 2162)*ISO 3755: 1991 (TS 4034)*TS 1459: 1973 (TS 914)*ISO 1460: 1992 (EN ISO 1460)*ISO 1461: 1973 (TS 914)*ISO 8062: 1984 (TS 5080)*ENV 10080*EURONORM 81: 1969 (ENV 10080)*prEN 1253-);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 56,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-