Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 7500-2      
Kabul Tarihi : 21.03.2000
İptal Tarihi : 7.04.2005
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemeler - Statik tek eksenli deney makinalarının doğrulanması - Bölüm 2 : Gerilme sürünmesi deney makinaları - Uygulanan yükün doğrulanması
Başlık (İng) : Metallic materials- Verification of static uniaxial testing machines- Part 2: Tension creep testing machines- Verification of the applied load
Kapsam : .
Kapsam (İng) : .
Yerine Geçen : TS EN ISO 7500-2 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 7500-2:1999
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 7500-2:1999--; EN ISO 7500-2:1999--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 7500-2:1999
ICS Kodu : 19.060 Mekanik Deneyler ve Ekipmanları; 77.040.10 Metallerin Mekanik Muayenesi
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-