Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 7500-1      
Kabul Tarihi : 28.01.2004
İptal Tarihi : 2.12.2004
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemeler-Statik tek eksenli deney makinalarınındoğrulanması-Bölüm 1:Çekme-Basma deney makinaları-Kuvvet ölçme sistemlerinin doğrulanması ve kalibrasyonu
Başlık (İng) : Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines - Part 1: Tension/compression testing machines (ISO 7500-1:1999)
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerini Aldığı : TS EN 10002-2 :1997;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 7500-1:1999
ICS Kodu : 19.060 Mekanik Deneyler ve Ekipmanları; 77.040.10 Metallerin Mekanik Muayenesi
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-