Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 60364-4-41      
Kabul Tarihi : 4.12.2008
İptal Tarihi : 15.01.2018
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Alçak gerilim elektrik tesisleri - bölüm 4 - 41: Güvenlik için koruma - Elektrik çarpmasına karşı koruma
Başlık (İng) : Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock
Kapsam : Bu standard, kişilerin ve çanlı hayvanların temel koruması (doğrudan temasa karşı koruma) ve arıza koruması (dolaylı temasa karşı koruma) dahil elektrik çarpmasına karşı korumayla ilgili gerekli özellikleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies essential requirements regarding protection against electric shock, including basic protection (protection against direct contact) and fault protection (protection against indirect contact) of persons and livestock.
Yerine Geçen : TS HD 60364-4-41 :2018;  
Tadil Eden : TS HD 60364-4-41/D1 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : HD 60364-4-41:2007
Uluslararası Karşılıklar : HD 60364-4-41 -EQV; DIN VDE 0100-410-NEQ; IEC 60364-4-41-NEQ
Tercüme Edildiği STD : HD 60364-4-41
ICS Kodu : 13.260 Elektrik Şoklarına Karşı Korunma ; 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS HD 60364-6 :2007;  TS 3367 EN 60439-1 :2004;   : (IEC 60614 (serisi));;   : (IEC 61084 (serisi));;  TS EN 61140 :2004 (EN 61140);;   : (EN 61386 (serisi));;  TS EN 61558-2-6 :2004;  TSE IEC Guide 104 :2006;   : (IEC 60364-5-52);;   : (IEC 60364-5-54);;  TS HD 193 S2 :2002 (IEC 60449);;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 35
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-