Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13445-5      
Kabul Tarihi : 13.02.2007
İptal Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney
Başlık (İng) : Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
Kapsam : Bu standard, genelde çevrimsel olmayan (500 tam eş değer basınç çevrimi altında çalışan kaplar) çalışmaya maruz kalan EN 13445-2’ye uygun çeliklerden yapılan, münferit ve seri olarak imal edilen basınçlı kapların muayene ve deneyini kapsar. Çevrimli çalışma için özel hükümler EN 13445-3’te ve bu standarddaki Ek G’de verilmiştir. Bu standard, EN 13445-3 Ek B’nin Analizle Tasarım – Doğrudan Yol (DBA) için muayene ve deney hükümlerini kapsamaz. Not – Uygunluk değerlendirme işlemlerindeki tarafların sorumlulukları 97/23/EC sayılı AB Direktifinde1 verilmektedir. Bunun hakkında yardım CR 13445-7’den bulunabilir.
Kapsam (İng) : This part of EN 13445 deals with the inspection and testing of individual and serially produced pressure vessels made of steels according to Part 2. Pressure vessels made of other metallic materials will be covered later. Provisions for serially produced vessels are given in Annex A.
Yerini Aldığı : TS EN 13445-5 :2002;  TS 3362 :1979;  
Yerine Geçen : TS EN 13445-5 :2014;  
Tadil Eden : TS EN 13445-5/A2 :2007;  TS EN 13445-5/A3 :2007;  TS EN 13445-5/A4 :2007;  TS EN 13445-5/A5 :2007;  TS EN 13445-5/A4 :2007;  TS EN 13445-5/A1 :2009;  TS EN 13445-5/A1 :2008;  TS EN 13445-5/A10 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13445-5:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 13445-5-EQV; DIN EN 13445-5 -EQV; NF E86-200-5, NF EN 13445-5 -EQV; BS EN 13445-5-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13445-5
ICS Kodu : 23.020.30 Basınçlı Kaplar, Gaz Silindirleri
Atıf Yapılan STD : TS 6868-1 EN 287-1 :2000;  TS 7477 EN 473 :2003;  TS EN 571-1 :2002;  TS EN 583-4 :2004;  TS EN 970 :2003;  TS EN 1289 :2003;  TS EN 1290 :2003;  TSE CEN/TS 764-6 :2007;  TS EN 1291 :2003;  TS EN 1418 :2003;  TS 5127 EN 1435 :2002;  TS EN 1712 :2002;  TS EN 1713 :2002;  TS EN 1714 :2002;  TS EN 1779 :2002;  TS EN 12062 :2002;   : (EN 12517);;  TS EN 13445-2 :2002;  tst EN 13445-3 :;  TS EN 13445-4 :2007;  TS 7830 EN 25817 :1996;  TS 7536 EN ISO 6520-1 :2003;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 65
Fiyatı : 199,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-