Tazele Standard Detayı ()
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 8358      
Kabul Tarihi : 13.03.2013
İptal Tarihi : 21.12.2015
Hazırlık Grubu : TK9: Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : İş yerleri - Ev, iş yeri ve yerleşim alanlarındaki zararlılar (haşereler) ile mücadele hizmetleri - Genel kurallar
Başlık (İng) : Work places - Pest control in houses, work places and residential areas - General rules
Kapsam : Bu standard, ev, iş yeri ve yerleşim alanlarındaki zararlılarla (haşerelerle) mücadele hizmeti verecek iş yerlerinin fiziki yapı, teknik donanım, işletmecilik, ilaçlama usul ve esasları ile çalışanların özelliklerine dair kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes the general rules of physical, technical equipment, management, insecticide’s process and aplication and personnel characteristics of work places pest control in houses, work places and residential areas
Yerini Aldığı : TS 8358 :2012;  
Yerine Geçen : TS 8358 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : 1 - Öztürk S., Tarım İlaçları, İstanbul, 1990. 2 - Yumurutuğ S., Toplum Hastalıklarında Epidemiyolojik Genel Prensipler, A.Ü. Tıp Fak. Yayını Sayı : 337, ankara, 1976. 4 - Erel D., Anadolu Vektörleri ve Mücadele Metotları, S.S.Y.B. Hıfzıssıhha Okulu Yayını No:47 Ankara, 1973. 3 - Topuzoğlu İ, Çevre Sağlığı ve İş Sağlığı, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 1979. 4 - Sapmaztürk F., Baykaner S., Çevre Sağlığı - Ders Notları, S.S.Y.B. Gevher Nesibe Sağ. Eğit. Ens. Ankara, 1977. 5 - Güler Ç., Çobanoğlu Z., Vektör, kemirici ve Başıboş Hayvanların Kontrolü, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Koordinatörlüğü Yayını, Çevre Sağlığı Temel Kaynaklar Dizisi No:31, Ankara, 1994. 6 - Güler Ç., Çobanoğlu Z., Katı Atıklar, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Koordinatörlüğü Yayını, Çevre Sağlığı Temel Kaynaklar Dizisi No:29, Ankara, 1994. 7 - Güler Ç., Çobanoğlu Z., Kentleşme ve Çevre Sağlığı, T.C. Sağlık Projesi Koordinatörlüğü Yayını, Çevre Sağlığı Temel Kaynaklar Dizisi No:26, Ankara 1994. 8 - Güler Ç., Çobanoğlu Z., Tehlikeli Atıklar, T.C. Sağlık Projesi Koordinatörlüğü Yayını, Çevre Sağlığı Temel Kaynaklar Dizisi No:30, Ankara 1994. 9 - Öztürk S. Tarım İlaçlarının Güvenli Bir Şekilde Depolanması, TİSİT Yayını, İstanbul, 1990. 10 - Öztürk S. Tarım İlaçları Zehirlenmelerinden Korunma ve İlk Yardım Önlemleri Rehberi TİSİT, İstanbul, 1990. 11 – Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (27 Ocak 2005 25709 ve 15.10.2005 – 25987 Sayılı Resmi Gazete.)
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 266 :2005;  TS 3419 :2002;  TS 3420 :1979;  TS 4156 :1995;  TS 6075 :1988;  TS 8357 :2012;  TS 12198 :1997;  TS 12361 :2002;  TS HD 384.1 S2 :2006;  TS HD 384.4.41 S2 :2004;  TS HD 384.4.43 S2 :2006;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-