Tazele Standard Detayı ()
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 858-1/A1      
Tercüme Tarihi : 29.04.2008
Kabul Tarihi : 27.09.2005
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri - Bölüm 1: Ürün tasarım prensipleri, performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol
Başlık (İng) : Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control
Kapsam : Bu standard, hafif sıvılar için ayırma sistemlerinin tanımlarını, anma büyüklüklerini, tasarım ilkelerini, performans şartlarını, işaretlenmesini, deneyini ve kalite kontrolünü kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies definitions, nominal sizes, principles of design, performance requirements, marking, testing and quality control for separator systems for light liquids.
Tadil Edilen : TS EN 858-1 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : EN 858-1:2002/A1:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 858-1:2002/A1:2004-EQV; DIN EN 858-1 -EQV; NF P16-4511/A1 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 858-1:2002/A1:2004
ICS Kodu : 13.060.99 Su Kalitesi ile İlgili Diğer Standardlar; 91.100.15 Mineral Malzeme ve Ürünler ; 93.030 Harici Sistemleri Kanalizasyon
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-