Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN 1760-1+A1      
Tercüme Tarihi : 27.12.2012
Kabul Tarihi : 19.01.2010
İptal Tarihi : 12.06.2013
Hazırlık Grubu : TK20: Makine Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Makinalarda güvenlik - Basınca duyarlı koruyucu tertibatlar - bölüm 1: Basınca duyarlı altlıklar ve basınca duyarlı tabanların tasarım ve deneyine ait genel prensipler
Başlık (İng) : Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors
Kapsam : Bu standard, tehlikeli makinalardan insanları korumak amacıyla güvenlik tertibatları olarak kullanım için genellikle ayaklar tarafından çalıştırılan basınca duyarlı altlıklar ve tabanlar için kuralları kapsar. Performans, işaretleme ve dokümantasyon için asgari güvenlik kuralları verilmiştir. Bu standard, kullanılan enerji türüne (örneğin; elektrik, hidrolik, pnömatik veya mekanik) bakılmaksızın basınca duyarlı altlıklar ve tabanları kapsar. Bu standard aşağıdaki hususları tespit etmek için tasarımlanan altlıklar ve tabanları kapsar: a) 35 kg’dan daha ağır kişiler, b) 20 kg’dan daha ağır kişiler (örneğin, çocuklar). 20 kg’dan daha hafif olan kişilerin tespit edilmesi bu standardın kapsamı dışındadır. Bu standard, belirli herhangi bir uygulama ile ilgili olarak basınca duyarlı altlık/altlıklar veya taban/tabanların etkin uygulama alanının boyutlarını ve konfigürasyonunu kapsamaz.
Kapsam (İng) : This Standard specifies requirements for pressure sensitive mats and floors normally actuated by the feet for use as safety devices to protect persons from dangerous machinery. The minimum safety requirements for the performance, marking and documentation are given. The Standard covers pressure sensitive mats and floors, regardless of type of energy used, e. g. electrical, hydraulic, pneumatic or mechanical. This standard covers mats and floors designed to detect: a) Persons weighing more than 35 kg; b) And persons (e. g. children) weighing more than 20 kg. The detection of persons weighing less than 20 kg is not covered by this standard. This European Standard does not specify the dimensions or the configuration of the effective sensing area of pressure sensitive mat(s) or floor(s) in relation to any particular application.
Yerini Aldığı : TS EN 1760-1 :2000;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 13856-1 :2013;  
Tadil Edilen : TS EN 1760-1 :2000;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1760-1:1997+A1:2009
Uluslararası Karşılıklar : 1670-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : 1670-1
ICS Kodu : 13.110 Makinaların Güvenliği
Atıf Yapılan STD : TS EN 953 :1998;  TS EN 954-1 :1999;  TS EN 982 :2005;  TS EN 983 :2000;  TS EN 999+A1 :2009;  TS EN 1088 :2005;   : (EN 50081;EN 50082;EN 60439-1);;  TS 10316 EN 60204-1 :2005;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN 61000-4-2 :2011;  TS EN 61000-4-3 :2006;  TS EN 61000-4-4 :2006;  TS EN 61000-4-5 :2007;  TS EN 61310-2 :2008;  TS EN ISO 12100-1 :2004;  TS EN ISO 12100-2 :2006;  TS EN ISO 14121-1 :2010;  TS EN ISO 14122-2 :2003;   : (IEC 68-2-3: 1969;IEC 68-2-6: 1995;IEC 68-2-14: 1984);;  TS ISO 6431 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 39
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-