Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 5667-5      
Kabul Tarihi : 13.03.2008
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 5 - Arıtma tesisleri ve boru şebekeli dağıtım sistemlerindeki içme suyundan numune alma kılavuzu
Başlık (İng) : Water quality - Sampling - Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems
Kapsam : Bu standard insanların kullanımına yönelik sulardan numune alınması tekniklerine uygulanacak prensipleri kapsar. Bu standard evsel ve benzeri dağıtım sistemlerinden alınmış suyun ön arıtma ve/veya kalite belirlemesi sonucunda içme veya proseste kullanmaya uygun olarak sınıflandırıldığı (bireysel sistemler dahil) sulara uygulanır. Bu standard özellikle bir dağıtım sistemindeki tüketim noktası da dahil buna kadar olan kullanımın her aşamasına bağlı olarak kesintisiz arz edilen sulara uygulanabilir. Bu durum ilâve kalite kontrolün uygulanabileceği büyük binalardaki dağıtımı da kapsar. Bu standard aynı zamanda sistem hatalarını veya acil durumların araştırılması ile ilgili ortaya çıkan numune alan teknisyenlerin güvenliklerini tehlikeye atmayan numune alma ihtiyaçlarında kullanılabilir. Bu standard içme suyu kullanılarak üretilen ürünler veya kaynak suları hakkında bilgi vermez. Bu standarda yer almayan durumlara ait örnekler aşağıda verilmiştir: - Yeraltı suları ve göletler gibi kaynak sularından numune alma - Sürekli olmayan kaynaklardan elde edilen içme sularından numune alma (örnek, kara tankerleri gibi), - Uçak, tren veya gemilerdeki dökme su depolarından numune alma, - İçecek ürünlerden (şişelenmiş sular dahil) veya hazırlanmasında içme suyu kullanılan gıdalardan numune alma, - Açık bardakta içecek veren otomatik içecek makinelerinden numune alma.
Kapsam (İng) : This standard comprises principles to be applied to the techniques of sampling water intended for human consumption.The guidance given in this part of ISO 5667 is confined to those circumstances where water is drawn from municipal or similar distribution systems (including individual systems) where prior treatment and/or quality assessment has resulted in the water being classified as suitable for drinking or potable process purposes. Specifically, this part of ISO 5667 is applicable to water that is in continuous supply relative to any stage of use up to and including the point of consumption in a distribution system. This includes distribution within large buildings in which additional water quality management might be applicable. This part of ISO 5667 is also applicable to sampling situations that can arise relative to the investigation of system defects or emergency situations where the safety of sampling operatives is not compromised.
Yerini Aldığı : TS ISO 5667-5 :1997;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 5667-5:2006
Uluslararası Karşılıklar : BS ISO 5667-5-EQV; ISO 5667-5-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO 5667-5
ICS Kodu : 13.060.20 İçme Suları ; 13.060.45 Suyun İncelenmesi (Genel)
Atıf Yapılan STD : : (-);;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-