Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN 547-1+A1      
Kabul Tarihi : 13.02.2014
Hazırlık Grubu : TK26: Kişisel Koruyucu ve Oyun Alanı Donanım Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Makinalarda güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 1: Vücudun tamamının makinalara ulaşması için gerekli açıklıkların boyutlarının tayinine ait prensipler
Başlık (İng) : Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery
Kapsam : Bu Standard, EN 292-1'de belirlenmiş olan makinelere uygulandığı şekilde vücudun tamamının ulaşması amacıyla açıklıkların boyutlarını belirler. Bu Standard, EN 547-3'te verilen değerlerin uygulanacağı boyutları verir. İlâve boşluk gerekleri için değerler, Ek A'da verilmiştir. Geçiş boyutları, beklenen kullanıcı nüfusunun % 95’i ya da % 99’u için değerleri temel alır. % 99 için değerler, acil durum çıkış güzergâhlarına uygulanır. EN 547-3'te verilen antropometrik (insanlarla ilgili ölçüler) veriler, çıplak kişilerin sabit ölçülerinden oluşturulmuştur ve oluşturulan verilerde vücut hareketleri, giyecek, donanım, makine işletme şartları veya çevresel şartlar dikkate alınmamıştır. Bu Standard, antropometrik verilerin bu faktörleri dikkate almak amacıyla uygun toleranslarla nasıl birleştirileceğini göstermektedir. Kişilerin tehlikeli bir bölgeye erişmesini engelleyecek durumlar, EN 294’te ele alınmıştır.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the dimensions of openings for whole body access as applied to machinery as defined in EN 292-1. It provides the dimensions to which the values given in EN 547-3 are applicable. Values for additional space requirements are given in annex A. This European Standard has been prepared primarily for non-mobile machinery, there may be additional specific requirements for mobile machinery. Dimensions for passages are based on the values for either the 95th or the 99th percentile of the expected user population. Values for the 99th percentile apply to emergency egress routes. The anthropometric data given in EN 547-3 originate from static measurements of nude persons and do not take into account body movements, clothing, equipment, machinery operating conditions or environmental conditions. This European Standard shows how to combine the anthropometric data with suitable allowances to take these factors into account. Situations where people are to be prevented from reaching a hazard are dealt with in EN 294.
Tadil Edilen : TS EN 547-1 :1997;  
Yararlanılan Kaynak : EN 547-1:1996+A1:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN 547-1+A1-EQV; DIN EN 547-1-EQV; NF X35-107-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 547-1+A1
ICS Kodu : 13.180 Ergonomi; 13.110 Makinaların Güvenliği
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 12100-1 :2007 (EN 292-1,);;  TS EN ISO 13857 :2009 (EN 294);;  TS EN 547-3+A1 :2009 (EN 547-3);;  TS EN 614-1+A1 :2010 (EN 614-1);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 72,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-