Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 1398-3 EN ISO 527-3      
Kabul Tarihi : 28.03.1997
İptal Tarihi : 28.01.2019
Hazırlık Grubu : Petrokimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Plastikler-Çekme özelliklerinin tayini-Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
Başlık (İng) : Plastics-Determination of tensile properties part 3: Test conditions for films and sheets
Kapsam : Bu standard TS 1398-1 ISO 527-1'de verilen genel prensipler temel alınarak kalınlığı 1 mm den az olan film veya levhaların çekme özelliklerinin tayininde uygulanan şartları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the conditions for determining the tensile properties of plastic films or sheets less than 1 mm thick, based upon the general principles in TS 1398-1 ISO 527-1.
Yerini Aldığı : TS 1398 :1973;  TS 8784 :1991;  TS 6759 :1989;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 527-3 :2019;  TS EN ISO 527-3 :2019;  
Tadil Eden : TS EN ISO 527-3/AC :2006;  TS EN ISO 527-3/AC :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 527-3:1995
Uluslararası Karşılıklar : ISO 527-3 (1995)--; EN ISO 527-3 (1995)--; BS EN ISO 527-3--; NF T51-034-3 (NF EN ISO 527-3)--; DIN EN ISO 527-3--; EN ISO 527-3:1995--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 527-3:1995
ICS Kodu : 83.140.10 Filmler ve Tabakalar
Atıf Yapılan STD : TS 1398-3 EN ISO 527-3 :1997 (TS 1398-1 (ISO 527-1)*TS 7663 (ISO 4591 (1992))*TS 7685 (ISO 4593(1993)));;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-