Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1443      
Kabul Tarihi : 9.03.2006
İptal Tarihi : 30.09.2019
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bacalar - Genel kurallar
Başlık (İng) : Chimneys - General requirements
Kapsam : Bu standard, yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı parçaları dâhil) baca sistemleri için genel kuralları, temel performans ölçütlerini ve sınır değerleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies general requirements and the basic performance criteria and specifies limit values where appropriate for chimneys (including connecting flue pipes and their fittings) used to convey the products of combustion from heating appliances to the outside atmosphere.
Yerini Aldığı : TS EN 1443 :2002;  
Yerine Geçen : TS EN 1443 :2019;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1443:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN 1443-EQV; BS EN 1443-EQV; NF P51-001 NF EN 1443-EQV; DIN EN 1443-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1443
ICS Kodu : 91.060.40 Bacalar, Kanallar
Atıf Yapılan STD : TS EN 563 :1997;  TS EN 13216-1 :2005;  TS EN 14297 :2004;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 18
Fiyatı : 50,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-