Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 898-1      
Tercüme Tarihi : 18.12.2013
Kabul Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : TK18: İmalat Makineleri ve Takımları Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri - Karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilmiş - Bölüm 1: Belirtilen mukavemet sınıfına sahip cıvatalar, vidalar ve saplamalar – Normal diş ve ince adımlı diş
Başlık (İng) : Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes -- Coarse thread and fine pitch thread
Kapsam : Bu standard, 10 ?C ilâ 35 ?C ortam sıcaklığı aralığında deneye tâbi tutulduğunda, karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilmiş cıvata, vida ve saplamaların mekanik ve fiziksel özelliklerini kapsar. Bu standardın kurallarına uyan bağlama elemanları (cıvata, vida ve saplamaların birlikte değerlendirildiğinde kullanılan terim), belirtilen ortam sıcaklığı aralığında değerlendirilir. Bunlar, daha yüksek (Ek B’ye bkz.) ve/veya daha düşük sıcaklıklarda belirtilen mekanik ve fiziksel özelliklerini korumayabilir.
Kapsam (İng) : ISO 898-1:2009 specifies mechanical and physical properties of bolts, screws and studs made of carbon steel and alloy steel when tested at an ambient temperature range of 10 °C to 35 °C. Fasteners — the term used when bolts, screws and studs are considered all together — that conform to its requirements are evaluated at that ambient temperature range. Information is given on fasteners that do not retain the specified mechanical and physical properties at elevated temperatures and/or lower temperatures.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 898-1 :2010;  
Tadil Eden : TS EN ISO 898-1/AC :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 898-1:2013
Uluslararası Karşılıklar : ISO 898-1-EQV; EN ISO 898-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 898-1
ICS Kodu : 21.060.10 Civatalar,Vidalar,Saplamalar
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 148-1 :2011;  TS EN ISO 225 :2011;  TS ISO 261 :2009;  TS ISO 262 :2008;  TS ISO 724 :2007;  TS EN ISO 898-2 :2012;  TS ISO 965-1 :2008;  TS ISO 965-2 :2008;  TS 61-30 ISO 965-4 :2005;  TS 5479 EN ISO 4042 :2003;  TS EN ISO 6506-1 :2007;  TS EN ISO 6507-1 :2007;  TS EN ISO 6508-1 :2007;  TS EN ISO 6892-1 :2011;  TS EN ISO 7500-1 :2005;  TS EN ISO 10683 :2003;  TS EN ISO 10684 :2007;  TS EN ISO 16426 :2004;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 65
Fiyatı : 239,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-