Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2009/142/EC)
TS No : TS EN 13785+A1      
Kabul Tarihi : 28.05.2009
İptal Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Regülatörler - Bütan, propan veya bunların karışımları için, 4 bar’a kadar (dahil) azami çıkış basıncına sahip, kapasitesı 100 kg/h’e kadar (dahil) olan ve ts 1862-4 en 12864 kapsamında olmayan regülatörler ile bu regülatörlerin ilgili emniyet tertibatları
Başlık (İng) : Regulators with a capacity of up to and including 100 kg/h, having a maximum nominal outlet pressure of up to and including 4 bar, other than those covered by EN 12864 and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures
Kapsam : Bu standard, bütan, propan ve gaz fazındaki karışımları için 100 kg/h veya daha düşük kapasiteye sahip ve EN 12864’ün dahil olmayan regülatörlerin, yapısal ve çalışma özelliklerini, emniyet gerekliliklerini, deney metotlarını ve işaretlemesini kapsar. 1,5 kg/h’e kadar olan karavan regülatörleri EN 12864’ün kapsamındadır. Not - 1 bar: 105 Pa Bu Standard, aynı zamanda standardda bahsedilen regülatörlerin emniyet tertibatlarını da kapsar. Bu tertibatların özellikleri Ek A ve Ek B’de verilmiştir. Bu standard; genellikle, kullanım sırasında sıcaklığın -20 °C ila 50 °C arasında bir değere ulaşmasının muhtemel olduğu yerlerde kullanılır. Regülatör, -20 °C’un altındaki bir sıcaklıkta kullanılacak ise Ek C’de belirtilen özel şartları karşılamalıdır. Bu standard, regülatörlerin montaj kurallarını kapsamaz. Bu konularla ilgili olarak, yürürlükteki milli mevzuata atıfta bulunulmalıdır. Bu standard sadece tip deneylerini içerir. Uyarı Notu- Ek G ve Ek H’deki şekiller, regülatörün kullanıldığı ülkeye göre bağlantı tiplerini göstermektedir. Bu şekillerin üst kısmı (yatay çizginin üstü) regülatöre uygulanır ve mecburidir. Bu şekillerin alt kısmı (yatay çizginin altı), regülatörün takıldığı parçaya aittir. Bu şekiller, deneyler için yol göstermek amacıyla verilmiştir ve mecburi değildir.
Kapsam (İng) : This document defines the constructional and operational characteristics, the safety requirements, test methods and the marking of regulators having a capacity of less than or equal to 100 kg/h, other than the regulators covered by EN 12864, for butane, propane or their mixtures, in the gaseous phase. Regulators for caravans up to 1, 5 kg/h are covered by EN 12864. This document also applies to the safety devices which are included within regulators covered by this document. The characteristics of these devices are given in annexes A and B. The requirements apply generally to regulators used in locations where the temperature likely to be reached during use is between - 20 °C and + 50 °C. When the regulators are used at temperatures below - 20 °C it is essential that they comply with special requirements which are defined in annex C. This document does not include the installation rules for regulators. Reference should be made to national regulations in force in the member countries. This document only covers type testing.
Yerini Aldığı : TS 10624 :1993 (kısmen);;  
Yerine Geçen : TS EN 16129 :2013;  TS EN 16129 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13785:2005+A1:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN 13785-EQV; DIN EN 13785 -EQV; D36-308PR, PR NF EN 13785 -EQV; BS EN 13785-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13785
ICS Kodu : 23.060.40 Basınç Regülatörleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 437 :2006;  TS 10909 EN 549 :1996;  TS EN 12164 :2002;  TS EN 12165 :2002;  TS EN 60695-11-10 :2003;  TS 2468 :1976;  TS 985 EN ISO 178 :2006;  TS EN ISO 180 :2006;  TS EN ISO 228-1 :2004;  TS 1398-1 EN ISO 527-1 :1997;  TS 1398-2 EN ISO 527-2 :1997;  TS 1398-3 EN ISO 527-3 :1997;  TS EN ISO 527-4 :2007;  TS EN ISO 527-5 :2007;  TS EN ISO 3166-1 :2009;  TS EN ISO 4892-3 :2006;  TS EN ISO 8434-1 :2008;  TS 61-210 EN 10226-1 :2005;  TS 1225 ISO 565 :2001;   : (ISO 301);;  TS ISO 7005-2 :1998;  TS EN ISO 9227 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 128
Fiyatı : 505,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-