Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10025-2      
Kabul Tarihi : 20.04.2006
İptal Tarihi : 30.09.2019
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız yapı çeliklerinin teknik teslim şartları (EN 10025-2:2004/AC:2005 (AC değişikliği sadece Almanca versiyondadır)
Başlık (İng) : Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
Kapsam : Bu standard, EN 10025-1'e ilâveten, Çizelge 2 - Çizelge 6'da kimyasal bileşimi ve Çizelge 7 - Çizelge 9'da mekanik özellikleri verilen cins ve kalitede ve Madde 6.3'te verilen teslim durumlarındaki alaşımsız kalite yassı ve uzun mamul imal edilmesi düşünülen yarı mamullerin (yassı ve uzun) teknik teslim şartlarını belirtir.
Kapsam (İng) : This standard specifies flanges ready for use, made form non-alloyed steel, stell for elevated temperatures, steel for low temperatures and stainless steel, for equipments, boilers, vessels and pipelines.
Yerini Aldığı : TS 2162 EN 10025 :1996;  
Yerine Geçen : TS EN 10025-2 :2019;  
Tadil Eden : TS EN 10025-2/T1 :2011;  TS EN 10025-2/D1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10025-2:2004
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 10025-2 -EQV; BS EN 10025-2 -EQV; EN 10025-2:2004+AC:-EQV; NF A35-501-2, NF EN 10025-2 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 10025-2:2004+AC:
ICS Kodu : 77.140.10 Isıl işlem yapılabilir çelikler; 77.140.50 Yassı Çelik Mamüller ve Yarı Mamüller
Atıf Yapılan STD : TS EN 1011-2 :2001;  TS EN 10020 :2003;  TS EN 10027-1 :1996;  TS EN 10027-2 :2001;  TS EN 10163-1 :1998;  TS EN 10163-2 :1998;  TS EN 10163-3 :1998;  TS EN 10164 :2003;  TS EN 10221 :1996;  TS CR 10260 :2003;  TS EN 10024 :1996;  TS 2163 EN 10029 :1998;  TS EN 10034 :1996;  TS EN 10048 :2001;  TS 3736 EN 10051 :2000;  TS 911 EN 10055 :2005;  TS EN 10056-1 :2006;  TS EN 10056-2 :2006;  TS EN 10058 :2005;  TS EN 10059 :2005;  TS EN 10060 :2005;  TS EN 10061 :2005;  TS EN 10067 :2003;  TS EN 10162 :2006;  TS EN 10279 :2000;  TS EN 10306 :2002;  TS EN 10308 :2002;  TS 882 ISO 643 :1998 (EN ISO 643);;  TS EN 10025-1 :2005;  TS EN 10160 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-