Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2014/30/EU,2014/35/EU)
TS No : TS EN 61008-1      
Tercüme Tarihi : 16.04.2014
Kabul Tarihi : 12.06.2013
Hazırlık Grubu : TK7: Yüksek Gerilim Teknikleri ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar
Başlık (İng) : Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules
Kapsam : Bu standard, evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan, ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan, fonksiyonu hat gerilimine bağımlı olan veya olmayan, beyan gerilimi 440 V a.a’yı ve beyan akımı 125 A’i aşmayan, sabit tesisler için prensip olarak elektrik çarpması tehlikesine karşı öngörülen, artık akımla çalışan devre kesicileri kapsar.
Kapsam (İng) : This International Standard applies to residual current operated circuit-breakers functionally independent of, or functionally dependent on, line voltage, for household and similar uses, not incorporating overcurrent protection for rated voltages not exceeding 440 V a.c. with rated frequencies of 50 Hz, 60 Hz or 50/60 Hz and rated currents not exceeding 125 A, intended principally for protection against shock hazard.
Yerini Aldığı : TS EN 61008-1 :2006;  TS EN 61008-1/A11 :2010;  TS EN 61008-1/A12 :2010;  TS EN 61008-1/IS1 :2010;  TS EN 61008-1:2004/A13 :2012;  TS EN 61008-1/A13/AC :2013;  
Tadil Eden : TS EN 61008-1/A1 :2014;  TS EN 61008-1/A2 :2014;  TS EN 61008-1/A11 :2016;  TS EN 61008-1/A1/AC :2016;  TS EN 61008-1/A12 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN 61008-1:2012
Uluslararası Karşılıklar : EN 61008-1-EQV; IEC 61008-1--
Tercüme Edildiği STD : EN 61008-1
ICS Kodu : 29.120.50 Sigortalar ve Diğer Aşırı Akımdan Korunma Düzenleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 60038 :2012;  TS EN 60060-1 :2013;  TS EN 60060-2 :2012;  TS EN 60068-2-30 :2008;  TS EN 60112 :2006;  TS EN 60228 :2007;  TS HD 60364-1 :2010 (IEC 60364 (serisi));;  TS IEC 60417 DATA BASE :2008;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN 60664-1 :2010;  TS EN 60695-2-10 :2003;  TS IEC 60884-1 :2007;  TS EN 61009-1 :2013;  TS EN 61543 :1998;  TS ISO 7000 :2013;  TS EN 55014-1 :2007;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 138
Fiyatı : 321,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-