Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60317-42/A1      
Tercüme Tarihi : 9.11.2010
Kabul Tarihi : 13.07.2010
İptal Tarihi : 8.11.2023
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 42: Polyester - Amid - İmid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 200 sınıfı
Başlık (İng) : Specifications for particular types of winding wires - Part 42: Polyester-amide-imide enamelled round copper wire, class 200
Kapsam : Bu standard, sıcaklığı 90?C’u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi, tek fazlı cihazlarda 250 volttan, diğer cihazlarda 480 volttan yüksek olmayan elektrik pompaları ile ilgili güvenlik kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This international standard deals with the safety of electric pumps for liquids having a temperature not exceeding 90ºC, intended for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V for single phase appliances and 480 V for other appliances.
Tadil Edilen : TS EN 60317-42 :1999;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60317-42:1997/A1:2010
Uluslararası Karşılıklar : EN 60317-42:1997/A1-EQV; IEC 60317-42:1997/A1-EQV; DIN EN 60317-42/A1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60317-42:1997/A1
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 2
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-