Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.4.482.S1      
Kabul Tarihi : 17.10.2000
İptal Tarihi : 29.04.2019
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı- Bölüm 4: Güvenlik korunması- Grup 48: Dış etkilere bağlı koruyucu tedbirlerin seçilmesi- Kısım 482: Özel risklerin veya tehlikenin bulunduğu yerlerde yangına karşı korunma
Başlık (İng) : Electrical ınstallations of buildings Part 4: Protection for safety chapter 48. Choice ofi protective measures as a function of external influences section 482: Protection against fire where particular risks or danger exist.
Kapsam : Bu standard binalarda elektrik tesisatında dış etkilere bağlı yangına karşı korunmayı kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers protection against fire as a function of external influences in electrical installations of buildings.
Yerine Geçen : TS HD 60364-4-42 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.4.482.S1:1997 EQV
Uluslararası Karşılıklar : DIN VDE 0100-482:1997 EQV--; HD 384.4.482.S1:1997 EQV--; HD 384.4.482.S1:1997 EQV--
Tercüme Edildiği STD : HD 384.4.482.S1:1997 EQV
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri; 13.220.01 Yangına Karşı Koruma (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS HD 384.4.482.S1 :2000 (IEC 60364-5-53, IEC 60670 (TS prEN 60670), EN 50014 (TS IEC 60079-0:1998), EN 50086 , HD 384-4-42 TS HD 384-4-42, HD 405-1 (TS EN 50265-2), HD 405-3 (TS 8610 HD 405-3:1998), HD 516 (TS HD 516:1998));;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-