Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 50281-1-1      
Kabul Tarihi : 2.02.2006
İptal Tarihi : 3.07.2007
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yanıcı toz ortamında kullanılan elektrikli cihazlar bölüm 1-1: Mahfazalar ile korunan elektrikli cihazların yapılışı ve denenmesi
Başlık (İng) : Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust Part 1-1: Electrical apparatus protected by enclosures construction and testing
Kapsam : Bu standard, yanıcı tozun, yangına veya patlama tehlikesine neden olabilecek miktarlarda bulunabildiği alanlarda kullanılan, mahfaza ve sıcaklık sınırlandırması ile korunan elektrikli cihazları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard is applicable to electrical apparatus protected by enclosure and temperature limitation for use in areas where combustible dust may be present in quantities which could lead to a fire or explosion hazard.
Yerini Aldığı : TS EN 50281-1-1 :2001;  
Yerine Geçen : TS EN 61241-0 :2007;  TS EN 61241-1 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : EN 50281-1-1:1998+Corr:1999+A1:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 50281-1-1:1998+Corr:1999+A1-EQV; DIN EN 50281-1-1 -EQV; DIN EN 50281-1-1/A1-EQV; NF C23-581-1-1, NF EN 50281-1-1 -EQV; NF C23-581-1-1/A1, NF EN 50281-1- 1/A1 -EQV; BS EN 50281-1-1-EQV; IEC 61241-1-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 50281-1-1:1998+Corr:1999+A1
ICS Kodu : 29.260.20 Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları
Atıf Yapılan STD : TS EN 50014 :2003 (-);;  TS EN 50020 :2003 (-);;  TS 3205 EN 60034-1 :2005 (-);;  TS 897 EN 60192 :2001 (-);;  TS 3033 EN 60529 :1997 (-);;  TS 8511 EN 60662 :2002 (-);;  TS 3209 EN 60034-5 :2005;  TS 5631 HD 429 S1 :2005;   : (EN 50019);;   : (EN 50281-1-2);;  TS EN 50281-2-1 :2001;  TS 5330 HD 611.1 S1 :2000;  TS HD 611.2 S1 :2005;  TS 985 EN ISO 178 :2000;  TS 4254 ISO 4225 :1997;  TS 1398-1 EN ISO 527-1 :1997;  TS 1398-2 EN ISO 527-2 :1997;  TS 1398-3 EN ISO 527-3 :1997;  TS 1398-4 ISO/FDIS 527-4 :1997;  TS 1398-5 ISO/FDIS 527-5 :1997;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 24
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-