Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS IEC 55-1      
Kabul Tarihi : 9.01.1996
İptal Tarihi : 24.03.2016
Hazırlık Grubu : Kablo Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kablolar-Kağıt yalıtımlı, metal kılıflı, beyan gerilimi en çok 18/30kv olan (bakır veya alüminyum iletkenli olanlar dahil, gaz basınçlı ve yağlı kablolar hariç) bölüm 1:Deneyler
Başlık (İng) : Paper Insulated Metal-Sheated Cables for Rated Voltages Up to 18/30KV (With Copper or Aluminium Conductors and Excluding Gas-Pressure and Ail-Filled Cables Part 1:Tests
Kapsam : Bu standard, emprenye edilmiş, kağıt yalıtımlı, metal kılıflı (gaz basınçlı ve yaplı kablolar hariç beyan gerilimi Uo/U 0,6/1 kV'dan 18/30 kV'a kadar olan kabloların deneylerini belirler.
Kapsam (İng) : This standard specifies tests for impregnated paper-insulated metal-sheathed cables (excluding gas-pressure and oil-filled cables) having rated voltages Uo/U from 0,6/1 to 18/30 kV.
Yerine Geçen : TS IEC 60055-1+A1 :2016;  
Tadil Eden : TS IEC 55-1/T1 (Numara Tadili TS IEC 60055-1) :2011;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 55-1:1978
Uluslararası Karşılıklar : BS 6480 (88)--; IEC 55-1:78--
Tercüme Edildiği STD : IEC 55-1:78
ICS Kodu : 29.240.20 Güç İletim ve Dağıtım Hatları
Atıf Yapılan STD : TS IEC 55-1 :1996 (TS 83 (79)*TS 855 (84)*TS 6570 (89)*TS 7201 (89)*TS 11286 (94));;  
Cen/Cenelec : IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 13
Fiyatı : 117,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-