Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 10628      
Kabul Tarihi : 16.04.2001
İptal Tarihi : 12.06.2013
Hazırlık Grubu : Maden İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Proses tesisleri için akış şemaları- Genel kurallar
Başlık (İng) : Flow diagrams for process plants- General rules
Kapsam : Bu standard, proses tesislerinin akış şemalarının hazırlanması için genel kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This stahdard establishes general rules for the preparation of flow diagrams for process plants.
Yerine Geçen : TS EN ISO 10628-2 :2013;  TS EN ISO 10628-1 :2018;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10628:2000
Uluslararası Karşılıklar : ISO 10628:1997--; EN ISO 10628:2000--; DIN EN ISO 10628--; EN ISO 10628:2000--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 10628:2000
ICS Kodu : 01.080.30 Makina Mühendisliği ve Bina Çizimleri, Diyagramlar, Planlar, Haritalar ve Diğer İlgili Teknik Ürün Dokümantasyonları İçin Kullanılan Grafik Semboller
Atıf Yapılan STD : TS ISO 128-1 :2008;  TS 1574 ISO 1000 :2005;  TS 10841 EN ISO 3098-2 :2002;  TS 8381 :1990 ((ISO 3461-2));;  TS ISO 3511-1 :1999;  TS ISO 3511-2 :1999;  TS ISO 3511-4 :1999;  TS ISO 4196 :1999;  TS ISO 5457 :1997;  TS 7015 :1989 ((ISO 7200));;  TS ISO 10209-1 :1999;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 70
Fiyatı : 565,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-