Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 8088 ISO 9965      
Kabul Tarihi : 8.04.2004
İptal Tarihi : 12.04.2021
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi - Selenyum tayini - atomik absorpsiyon spektrometrik metot (hidrür tekniği)
Başlık (İng) : Water quality – Determination of selenium – Atomic absorption spectrometric method (hydride technique)
Kapsam : Bu standard, içme sularında, yer altı ve yer üstü sularında 1 mg/l - 10 mg/l derişim aralığında, selenyum ve organik olarak bağlı selenyumun (organik selenyum) tayini için bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for the determimation of selenium and organically bonded selenium in drinking warters, ground waters and surface waters, in a concentration range of 1 mg/l - 10 mg/l.
Yerini Aldığı : TS 8088 :1990 (-);;  
Yerine Geçen : TSE ISO/TS 17379-2 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 9965:1993
Uluslararası Karşılıklar : DIN 38405-23-NEQ; BS 6068-2.45-EQV
ICS Kodu : 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : : ((ISO 5667-1));;   : ((ISO 5667-2));;   : ((ISO 5667-3));;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-