Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TSE CEN/TS 15963      
Tercüme Tarihi : 27.04.2015
Kabul Tarihi : 30.10.2014
İptal Tarihi : 30.09.2019
Hazırlık Grubu : TK11:İzolasyon, Kaplama ve Yardımcı Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar - Kırılma dayanımı sıcaklığının çentikli numune üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi
Başlık (İng) : Bitumen and bituminous binders - Determination of the fracture toughness temperature by a three point bending test on a notched specimen
Kapsam : Bu Teknik Şartname, bitümlü bağlayıcıların kırılma dayanımı sıcaklığının (TFT) çentikli bağlayıcı numunesi üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi yöntemini kapsar. UYARI - Bu Teknik Şartnamenin kullanımı tehlikeli malzemeler, işlemler ve donanım içerebilir. Bu Teknik Şartname, şartnamenin kullanımı ile ilgili tüm güvenlik problemlerini kapsamaz. Kullanmadan önce, mevzuatta bulunan sınırlamaların uygulanabilirliğini tespit etmek ve uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını belirlemek, bu Teknik Şartnameyi kullananın sorumluluğundadır. Çevresel nedenlerle; havaya, suya ve toprağa emisyonları azaltmak için mamullerin, çözücülerin ve enerjinin kullanımının en az seviyede tutulması tavsiye edilir.
Kapsam (İng) : This Technical Specification specifies a method for the determination of the Fracture Toughness temperature, TFT, of bituminous binders by means of a three point bending test on a notched binder sample. WARNING — The use of this Technical Specification can involve hazardous materials, operations and equipment. This Technical Specification does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this Technical Specification to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use. For environmental reasons, it is recommended to limit the use of products, solvents and energy to minimum in order to reduce the emissions to air, water and soil.
Yerini Aldığı : TSE CEN/TS 15963 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : CEN/TS 15963:2014
Uluslararası Karşılıklar : CEN/TS 15963-EQV
Tercüme Edildiği STD : CEN/TS 15963
ICS Kodu : 91.100.50 Bağlayıcılar, Sızdırmazlık Elemanları
Atıf Yapılan STD : TS EN 58 :2012;  TS EN 12594 :2015;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-