Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS IEC 60695-10-2      
Kabul Tarihi : 10.04.2002
İptal Tarihi : 17.01.2006
Hazırlık Grubu : Yangın Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yangın tehlike deneyi- Bölüm 10-2: Yangınlarla ilgili elektroteknik mamullerdeki aşırı ısı etkilerinin en aza indirilmesi için kılavuz ve deney metotları- Metal olmayan malzemelerden yapılmış mamullerin bilya kullanılarak yapılan basınç deneyinde ısıya dayanım için deney metodu
Başlık (İng) : Fire hazards testing- Part 10-2: Guidance and test methods for the minimization of effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires- Method for testing products made from non- metallic materials for resistance to heat using the ball pressure test
Kapsam : Bu standard, metal olmayan malzemelerin deney parçalarının ısıya dayanımı ile ilgili bilya basınç deney metodunu kapsar. Bu standard, elektroteknik cihazları ve onların alt sistemlerini, bileşenlerini ve seramik hariç katı elektrik yalıtım malzemelerini kapsar.
Kapsam (İng) : This section of IEC 60695-10 specifies the ball pressure test as a method for testing parts of non- metallic materials for resistance to heat. It is applicable to electrotechnical equipment its sub-assemblies and components and to solid electrical insulating materials except ceramics.
Yerine Geçen : TS EN 60695-10-2 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 60695-10-2:1995
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60695-10-2--
Tercüme Edildiği STD : IEC 60695-10-2
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 5333 :1987 (IEC 60216-4-1);;  TS ISO 3290-1 :2014 (ISO 3290);;  TS EN 60695-10-2 :2005 ((IEC 60695-10-2(1995)));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-