Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 2859-2      
Kabul Tarihi : 19.07.2012
İptal Tarihi : 15.02.2021
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Muayene ve deney için numune metotları - Nitel özelliklere göre- Bölüm 2: Ayrılmış parti muayenesinde kalite sınırına (lq) göre indekslenmiş numune alma planları
Başlık (İng) : Sampling Procedures for İnspection by Attributes- Part 2: Sampling Plans İndexed by Limiting Quality (LQ) for Isolated Lot İnspection
Kapsam : Bu standard, örneğin ayrılmış yapıdaki partilerde olduğu gibi ISO 2859-1’de verilen geçiş kurallarının uygulanmadığı durumlarda kullanılabilen, ISO 2859-1 ile mukayeseli olarak nitel özelliklere göre muayene için LQ numune alma planlarını ve prosedürlerini kapsar. Bu standarddaki planlar, genellikle, %10’un altında, ama daima %13’ün altında bir müşteri riski ile, kalite sınırının (LQ) tercih edilen serilerine göre indekslenmiştir. Bu indeksleme yöntemi, ISO 2859-1 Madde 12.6’ da belirtilen ”partiye özel” işlemin standart bir işlem gibi uygulanmasına imkan tanır.
Kapsam (İng) : This part of IS0 2859 establishes LO sampling plans and procedures for inspection by attributes compatible with IS0 2859/l that can be used when the switching rules given in IS0 2859/1are not applied, for example, when lots are of an isolated nature. The plans in this part of IS0 2859 are indexed by a preferred series of limiting qualities (LQ) with a consumer’s risk usually below 10 %, but always below 13 %. This method of indexing permits the “ad-hoc” procedure mentioned in sub-clause 12.6 of IS0 2859/l to be implemented as a standard procedure.
Yerini Aldığı : TS 2756-2 :1995 (-);;  
Yerine Geçen : TS ISO 2859-2 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 2859-2:1985
Uluslararası Karşılıklar : DIN ISO 2859-2-EQV; DIN ISO 2859-2-EQV; BS 6001-2-EQV; BS 6001-2-EQV; GB/T 2828.2-EQV
ICS Kodu : 03.120.30 İstatistiksel Metotların Uygulanması
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 23
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-