Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :90/385/EEC,93/42/EEC)
TS No : TS EN 1041      
Kabul Tarihi : 13.01.2011
İptal Tarihi : 13.02.2014
Hazırlık Grubu : Sağlık İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Tıbbi cihaz imalatçıları tarafından sağlanan bilgi
Başlık (İng) : Information supplied by the manufacturer of medical devices
Kapsam : Bu standard, vücut içine yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlarla ilgili 90/385/EEC direktifi ve tıbbi cihazlarla ilgili 93/42/EEC direktifine tabi olan tıbbi cihaz imalatçıları tarafından sağlanan bilgiye yönelik kuralları kapsar. Bu standard, bu tür bilgi için kullanılacak lisanı ve bilginin sağlanacağı yöntemi belirtmez. Aynı zamanda, bu standard, belirli kuralların karşılanabildiği yöntemle ilgili kılavuz bilgi sağlayarak, atıf yapılan tıbbi cihazlara yönelik AB direktiflerinin belirli kurallarını tamamlamak için tasarlanmıştır. Bir imalatçı bu yöntemleri kullandığında, bu yöntemlerin sağlanacak bilgiye yönelik ilgili temel kurallara uygun olduğu anlamına gelir. Bu standard, etiketleme ile ilgili diğer standardlar (Kaynaklara bakınız) tarafından kapsanan vücut içi tıbbi teşhis cihazlarına yönelik bilginin temin edilmesi ile ilgili kuralları kapsamaz.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for information to be supplied by a manufacturer for medical devices regulated by Council Directive 90/385/EEC relating to active implantable medical devices and Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices. It does not specify the language to be used for such information, nor does it specify the means by which the information is to be supplied. It is also intended to complement the specific requirements of the cited EU Directives on medical devices by providing guidance on means by which certain requirements can be met. If a manufacturer follows these means, they will provide a presumption of conformity with the relevant Essential Requirements regarding information to be supplied.This standard does not cover requirements for provision of information for in vitro diagnostic medical devices,which are covered by other labelling standards (see Bibliography).
Yerine Geçen : TS EN 1041+A1 :2014;  TS EN 1041+A1 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1041:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN 1041-EQV; NF S99-003-EQV; BS EN 1041-EQV; DIN EN 1041-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1041
ICS Kodu : 01.110 Teknik Ürün Dökümantasyonu ; 11.040.01 Tıbbi Ekipman (Genel); 11.120.01 Eczacılık (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN 980 :2008;  TS EN ISO 3166-1 :2009;  TS 1574 ISO 1000 :2005;  TS ISO 8601 :2010;   : (ISO 639-1);;   : (CEN/TR 15133);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 29
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-