Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 1149-1 EN ISO 294-1      
Kabul Tarihi : 24.04.2002
İptal Tarihi : 19.03.2018
Hazırlık Grubu : Petrokimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Plastikler - Termoplastik malzemelerden enjeksiyon kalıplama ile deney parçalarının hazırlanması - Bölüm 1: Genel prensipler ve çok amaçlı çubuk deney parçalarının kalıplanması
Başlık (İng) : Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens
Kapsam : Bu standard, termoplastik malzemelerin deney parçalarının enjeksiyonla kalıplanarak elde edilmesinde takip edilecek genel prensipleri belirler ve referans veriler elde etmek için kullanılan, ISO 31672 de belirtilen çok amaçlı deney parçalarının ve 80 mm x 4 mm ebadındaki çubuklar gibi iki tip deney parçasını hazırlamak için kalıp tasarılarının detaylarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the general principles to be followed when injection moulding test specimens of thermoplastic materials and gives details of mould designs for preparing two types of specimen for use in acquiring reference data, i.e multipurpose test specimens as specified in ISO 3167 and 80 mm x 4 mm bars.
Yerini Aldığı : TS 1149 :1978;  TS 3460 :1980;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 294-1 :2018;  
Tadil Eden : TS EN ISO 294-1/A1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 294-1:1998
Uluslararası Karşılıklar : ISO 294-1-EQV; EN ISO 294-1:1998--; BS EN ISO 294-1-EQV; DIN EN ISO 294-1-EQV; NF T51-294-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 294-1:1998
ICS Kodu : 83.080.20 Termoplastik Malzemeler
Atıf Yapılan STD : TS 3861 EN ISO 3167 :1999;   :;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 375,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-