Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.4.43 S2      
Kabul Tarihi : 20.04.2006
İptal Tarihi : 13.07.2010
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 4: Güvenlik koruması - Grup 43: Aşırı akıma karşı koruma
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 43: Protection against overcurrent
Kapsam : Bu Harmonize Dokümanın kapsamı, CENELEC Harmonize Dokümanı HD 384.1’dir.
Kapsam (İng) : The scope of this Harmonization Document is CENELEC Harmonization Document HD 384.1.
Yerini Aldığı : TS IEC 60364-4-43 :2000;  TS HD 384.4.43 S2 :2002;  
Yerine Geçen : TS HD 60364-4-43 :2010;  TS HD 60364-4-43 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.4.43 S1:2001
Uluslararası Karşılıklar : HD 384.4.43 S2 -EQV; IEC 60364-4-43-NEQ; IEC 60364-4-43 AMD 1-EQV
Tercüme Edildiği STD : HD 384.4.43 S2
ICS Kodu : 29.120.50 Sigortalar ve Diğer Aşırı Akımdan Korunma Düzenleri; 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS 86 EN 60269-1 :2004 ((IEC 60269-1 (1998)));;  TS EN 60269-2 :1998 ((IEC 60269-2 (1986)));;  TS EN 60269-3 :1999 ((IEC 60269-2 (1987)));;  TS 9633 IEC 60724 :2002 ((IEC 60724 (1984)));;   : (IEC 60898 (1987));;  TS 1058 EN 60947-2 :2005 ((IEC 60947-2 (2003)));;  TS EN 61009-1 :2005 ((IEC 61009-1 (1996)));;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-