Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS prEN 60989      
Kabul Tarihi : 8.12.1998
İptal Tarihi : 30.01.2007
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Transformatörler- Ayırma transformatörleri, ototransformatörler, değişebilen transformatörler ve reaktörler
Başlık (İng) : Separating transformers, autotransformers, variablle transformers and reaktors
Kapsam : Bu standard, besleme gerilimi 1000 Volt'u, çıkış gerilimi 15 kV'u ve gücü 1-10 kVA'yı aşmayan ayırma transformatörlerini, ototransformatörleri, değişebilir transformatörleri ve reaktörleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers separating transformers, autotransformers, variablle transformers and reaktors for supply voltage up to 1000 V, outlet voltage up to 15 kV, power up to 1-10 kVA.
Yerine Geçen : TS IEC 60989 :2007;  TS EN 61558-2-1 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : prEN 60989:1994
Uluslararası Karşılıklar : prEN 60989:1994, EQV--; IEC 60989:1991, EQV--; prEN 60989:1994--
Tercüme Edildiği STD : prEN 60989:1994
ICS Kodu : 29.180 Transformatörler, Reaktörler
Atıf Yapılan STD : TS prEN 60989 :1998 (IEC 60050-421 (TS IEC 60050-421), IEC 60051 (TS 5588 EN 60051-1), IEC 60068-2-2 (TS);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 111
Fiyatı : 470,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-
Resmi Gazete Bilgileri
SayıGeçerlilik Tar.Yürürlüğe Giriş Tar.Resmi Gazete Tar.İlgili BakanlıkAçıklama
RG 27539 01.10.201001.04.2010Sanayi ve Teknoloji BakanlığıMecburi yürürlüğü iptal edildi.
RG 23683 02.11.199902.05.1999Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı6 AY (YENİ)