Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 288-1+A1      
Kabul Tarihi : 3.09.1996
İptal Tarihi : 2.12.2004
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin onayı ve şartnamesi kısım 1: Ergitme kaynağı için genel kurallar
Başlık (İng) : Specification and qualification of welding procedures for metallic materials; part 1: General rules for fusion welding
Kapsam : .
Kapsam (İng) : .
Yerine Geçen : TS EN ISO 15607 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : EN 288-1:1992+A1:1997
Uluslararası Karşılıklar : EN 288-1:1992+A1:1997 ,87/404/EEC--; EN 288-1:1992+A1:1997--
Tercüme Edildiği STD : EN 288-1:1992+A1:1997
ICS Kodu : 25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-