Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13369      
Tercüme Tarihi : 30.03.2015
Kabul Tarihi : 12.06.2013
İptal Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : TK13: Yapı Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Öndökümlü beton mamuller - Genel kurallar
Başlık (İng) : Common rules for precast concrete products
Kapsam : Bu Avrupa standardı, sıkışmış hava dışında çok az miktar hapsolmuş hava içeriği ile EN 206-1’e uygun şekilde sıkıştırılarak imal edilmiş hafif, normal ve ağır betondan mamul donatısız, donatılı ve öngerilmeli öndökümlü beton mamuller için gerekleri, temel performans kriterlerini ve uygunluk değerlendirmesini kapsar. Bu standard, mekanik özellikler dışında çelik, polimer veya diğer lif içeren betonu da kapsar, ancak gözenekli hafif agregalı betondan yapılan donatılı prefabrike elemanları kapsamaz. Hiçbir standardın kapsamına girmeyen öndökümlü mamullerin belirtilmesi için de bu standard kullanılabilir. Bu standarddaki gereklerin (Madde 4) tamamı, öndökümlü beton mamullerin hepsine ilişkin değildir. Özel bir mamule ait standardın mevcut olması halinde, mevcut standard bu standardın yerini alır. Bu standard kapsamındaki öndökümlü mamuller, binalar ile inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda kullanım için fabrikada imal edilmiş mamullerdir. Bu standard, imalatın, Madde 6’da verilen hükümlere uygun şekilde kontrol edildiği ve olumsuz hava şartlarından korunduğu, şantiyede geçici olarak kurulmuş tesislerde imal edilen mamullere de uygulanabilir. Öndökümlü beton mamullerin analizi ve tasarımı bu standard kapsamında değildir. Ancak, bu standard deprem bölgesi olmayan yerler için aşağıdaki konularla ilgili bilgileri de içerir: - İlgili Eurocode’da tanımlanan kısmi güvenlik katsayısının seçimi, - Öngerilmeli beton mamuller için bazı gereklerin tarifi.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the requirements, the basic performance criteria and the evaluation of conformity for unreinforced, reinforced and prestressed precast concrete products made of compact light-, normal- and heavyweight concrete according to EN 206-1 with no appreciable amount of entrapped air other than entrained air. Concrete containing fibres for other than mechanical properties steel, polymer or other fibres is also covered. It does not cover prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure. It may also be used to specify products for which there is no standard. Not all of the requirements (Clause 4) of this standard are relevant to all precast concrete products. If a specific product standard exists, it takes precedence over this standard. The precast concrete products dealt with in this standard are factory produced for building and civil engineering works. This standard may also be applied to products manufactured in temporary plants on site if the production is protected against adverse weather conditions and controlled following Clause 6 provisions. The analysis and design of precast concrete products is not within the scope of this standard but it does offer, for non-seismic zones, information about: ? the choice of partial safety factors defined by the pertinent Eurocode; ? the definition of some requirements for prestressed concrete products.
Yerini Aldığı : TS EN 13369 :2010;  TS EN 13369/A1 :2010;  TS EN 13369/AC :2010;  
Yerine Geçen : TS EN 13369 :2018;  TS EN 13369 :2018;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13369:2013
Uluslararası Karşılıklar : EN 13369-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13369
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 206-1 :2002;  TS EN 934-2+A1 :2013;  TS EN 1008 :2003;  TS EN 1097-6 :2013;  TS EN 1992-1-1 :2005;  TS EN 1992-1-2 :2005;  TS EN 10080:2005 :;   :;   :;   :;   :;  TS EN 12350-7 :2010;  TS EN 12390-1 :2013;  TS EN 12390-2 :2010;  TS EN 12390-3 :2010;  TS EN 12390-7 :2010;  TS EN 12504-1 :2011;  TS EN 13501-1+A1 :2013;  TS EN ISO 717-1 :2013;  TS EN ISO 717-2 :2013;  TS EN ISO 10456 :2009;   :;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 70
Fiyatı : 375,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-