Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 12168      
Kabul Tarihi : 21.02.2013
İptal Tarihi : 9.12.2016
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bakır ve bakır alaşımları - İçi boş otomat çubukları
Başlık (İng) : Copper and copper alloys - Hollow rod for free machining purposes
Kapsam : Bu standard, nihai olarak çekmeyle veya ekstrüzyonla imal edilmiş, özellikle kolay işleme amaçlı bakır alaşımı içi boş çubukların bileşimini, özelliklerini ve boyutsal toleranslarını kapsar.
Kapsam (İng) : This Standard specifies the composition, property requirements and dimensional tolerances for copper alloy hollow rod, finally produced by drawing or extruding, specifically intended for free machining purposes.
Yerini Aldığı : TS EN 12168 :2002;  
Yerine Geçen : TS EN 12168 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12168:2011
Uluslararası Karşılıklar : EN 12168-EQV; DIN EN 12168-EQV; BS EN 12168-EQV; NF A51-306, NF EN 12168-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12168
ICS Kodu : 77.150.30 Bakır Ürünler
Atıf Yapılan STD : TS EN 1173 :2009;  TS EN 1412 :1998;  TS EN 1655 :2002;  TS EN 10204 :2007;  TS EN 14977 :2006;  TS EN ISO 6506-1 :2007;  TS 4487 EN ISO 6509 :2003;  TS EN ISO 6892-1 :2011;  TS ISO 1190-1 :2008;  TS ISO 6957 :1998;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-