Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3084      
Kabul Tarihi : 30.03.1978
İptal Tarihi : 2.01.2014
Hazırlık Grubu : Maden İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Cevherlerde rutubet miktarı ve tane büyüklüğü dağılımı tayini
Başlık (İng) : Determination of Moisture Content and Size Distribution of Mining Products
Kapsam : Bu standard, cevherlerde rutubet miktarı ve tane büyüklüğü dağılımı tayin yöntemlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the methods for determination of moisture content and size distribution of mining products.
Yerine Geçen : TS ISO 11648-2 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : JIS M 8100 (1965)
Uluslararası Karşılıklar : JIS M 8100:1965 EQV--
Tercüme Edildiği STD : JIS M 8100:1965 EQV
ICS Kodu : 73.020 Madencilik ve Taş Ocakçılığı
Atıf Yapılan STD : TS 1225 ISO 565 :2001;  TS 1226 ISO 3310-2 :1996;  TS 1227 ISO 3310-1 :1996;  TS 3083 :1978;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-