Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS prEN 894-3      
Kabul Tarihi : 1.04.1998
İptal Tarihi : 27.09.2005
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Makinelerde güvenlik-Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar bölüm 3: Kumanda tahrik tertibatı
Başlık (İng) : Safety of machinery-ergonomic requirements for the design of display and contorl actuators part 3.Control actuators
Kapsam : Bu standard, kullanma şartlarını dikkate alarak, operatörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kumanda harekete giçiricilerinin seçim tasarım ve yerleştirmeleri hakkındaki tavsiyeleri kapsar.
Kapsam (İng) : It specifies control actuators to seleok, design ant locate in orderto povite the requirements of ogerators.
Yerine Geçen : TS EN 894-3 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : prEN 894-3:1992
Uluslararası Karşılıklar : prEN 894-3--; DIN EN 894-3--; prEN 894-3: 1992--
Tercüme Edildiği STD : prEN 894-3: 1992
ICS Kodu : 13.180 Ergonomi; 13.110 Makinaların Güvenliği
Atıf Yapılan STD : TS prEN 894-3 :1998 (TS EN 292-1*TS EN 202-2*EN 614-1*TS EN 1050*TS EN 574*TS EN 894-1*TS EN 894-3*EN 1005-3*TS 3513 (ISO 447)*TS EN 60447);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 33
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-