Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 6289 ISO 6333      
Kabul Tarihi : 20.04.1998
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Mangan tayini-Formaldoksim spektrometrik metot
Başlık (İng) : Water Quality-Determination of manganese formaldoxime spectrometric method
Kapsam : Bu standard, yüzey ve içme sularında toplam manganın (çözünmüş, süspanse ve organik bağlı mangan) formaldoksim spektrometrik metodu ile tayinini kapsar.
Kapsam (İng) : This international standard specifies a formaldoxime spectrometric method for the determination of total manganese (including dissolued, sus pended and organically bound manganese) in surface and drinking water.
Yerini Aldığı : TS 6289 :1989;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 6333:1986
Uluslararası Karşılıklar : ISO 6333: 1986--; ISO 6333: 1986--
Tercüme Edildiği STD : ISO 6333: 1986
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Cen/Cenelec : ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-