Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN IEC 61558-1      
Tercüme Tarihi : 12.04.2022
Kabul Tarihi : 30.09.2019
Hazırlık Grubu : TK-03: Elektrik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 61558-1:2017)
Başlık (İng) : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – Part 1: General requirements and tests (IEC 61558-1:2017)
Kapsam : IEC 61558'in bu bölümü, transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının elektriksel, ısıl emniyet ve mekanik emniyeti gibi emniyet hususlarını kapsar. Bu doküman emniyet alanında, aşağıdaki bağımsız veya bağlı sabit veya taşınabilir tiplerdeki kuru tip transformatörleri, anahtarlama modlu güç kaynağı üniteleri, reaktörler de dâhil güç kaynağı üniteleri ve bunların kombinasyonlarını kapsar. Sargılar mahfaza içine alınabilir veya mahfazasız olabilir. Bunlar dağıtım şebekesinin bir parçasını oluşturmazlar. NOT 1 Transformatörler, güç kaynağı üniteleri ve anahtarlama modlu güç kaynağı üniteleri arasındaki ayrım aşağıdaki gibidir: ? transformatörlerde, frekansta değişim olmaz. Ancak transformatörler (ör. sabit gerilim transformatörleri) 30 kHz değerini aşmayan dâhilî rezonans frekansına sahip olabilir; ? güç kaynağı ünitelerinde, dâhilî çalışma frekansı ve dalga biçimi, besleme frekansı ve dalga biçiminden farklıdır ve dâhilî çalışma frekansı 500 Hz değerini aşmaz (bk. 3.1.19daki tanım); ? anahtarlama modlu güç kaynağı ünitelerinde, dâhilî çalışma frekansı ve dalga biçimi, besleme frekansı ve dalga biçiminden farklıdır ve dâhilî çalışma frekansı 500 Hz değerini aşar, ancak 100 MHz’i geçmez. IEC 61558-2'nin ilgili bölümleri bu dokümanın giriş kısmında bulunabilir. a) Sabit veya taşınabilir, tek fazlı veya çok fazlı, hava soğutmalı (doğal veya cebrî), aşağıdaki karakteristiklere sahip bağımsız veya bağlı izolasyon ve emniyetli izolasyon transformatörleri: - beyan besleme gerilimi 1 000 V AC'yi aşmayan; - beyan besleme frekansı 500 Hz'yi aşmayan; ve IEC 61558-2'nin ilgili bölümünde aksi belirtilmediği müddetçe, aşağıdaki değerlere uygun; - izolasyon transformatörleri için: - beyan çıkışı, tek fazlı transformatörlerde 25 kVA’yı ve çok¬fazlı transformatörlerde ise 40 kVA’yı aşmayan; - boşta çıkış gerilimi ve beyan çıkış gerilimi, 50 V AC’yi aşan, ancak 500 V AC'yi aşmayan veya ulusal kablo tesisatı kurallarına veya özel bir uygulamaya uygun olacak şekilde 1000 V AC'yi aşmayan. - emniyetli izolasyon transformatörleri için: - beyan çıkışı, tek fazlı transformatörlerde 10 kVA’yı, ve çok ¬fazlı transformatörlerde ise 16 kVA’yı aşmayan; - boşta çıkış gerilimi ve beyan çıkış gerilimi, iletkenler arasında veya herhangi bir iletken ile koruyucu topraklama arasında, 50 V AC’yi aşmayan. NOT 2 Tesisat kuralları veya cihaz özellikleri (örneğin oyuncaklar, çanlar, taşınabilir aletler, el fenerleri) tarafından devreler arasında çift veya takviyeli yalıtımın gerekli görüldüğü durumlarda, izolasyon ve emniyetli izolasyon transformatörleri kullanılır.
Kapsam (İng) : NEW!IEC 61558-1:2017 is available as IEC 61558-1:2017 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 61558-1:2017 deals with safety aspects of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof such as electrical, thermal and mechanical safety. This document covers the following independent or associated stationary or portable types of dry-type transformers, power supply units, including switch mode power supply units, reactors and combinations thereof in the field of safety. The windings can be encapsulated or non-encapsulated. They are not forming a part of the distribution network. This third edition cancels and replaces the second edition published in 2005 and Amendment 1:2009. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a. fully insulated winding wires (FIW), new tables and aging tests for FIW constructions, b. overvoltage categories 1, 2, 3 and 4 for clearances and dielectric strength tests (new tables) are included, c. development of new symbols for the different overvoltage categories, d. symbol for maximum altitudes, if higher than 2 000 m, e. symbol for plug in power supply units, if the pins are damaged (tumbling barrel test), f. symbol for minimum temperature (even during the transportation), g. alternative temperature measurement, simulated load and back to back method according to IEC 60076-11, h. short circuit and overload protection, simulated load and back to back method according to IEC 60076-11, i. adjustment of temperatures in Table 2 according to CENELEC Guide 29, j. establishing partial discharge test above 750 V for FIW constructions, k. requirements for toroidal core constructions, division for basic and for supplementary isolation, l. modification of protection indexes for enclosures (IP-code), m. dimensioning of rectangular cross section connectors for transformers, n. repetition test, 80% of required dielectric strength test voltage of Table 14,a. o. vibration test for vehicles and railway applications, p. two Y1 Capacitors for working voltages above 250 V and not exceeding 500 V with overvoltage category 3. It has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104.
Yerini Aldığı : TS EN 61558-1 :2008;  TS EN 61558-1/A1 :2010;  TS IEC 60989 :2007;  TS IEC 60989 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN IEC 61558-1:2019
Uluslararası Karşılıklar : TS EN IEC 61558-1--
Tercüme Edildiği STD : TS EN IEC 61558-1
ICS Kodu : 29.180 Transformatörler, Reaktörler
Atıf Yapılan STD : TS EN IEC 62368-1 :2020;  TS EN 60068-2-6 :2013;  TS EN 60068-2-14 :2010;  TS EN 60068-2-31 :2010;  TS EN 60068-2-75 :2014;  TS EN 60076-1 :2012;  TS EN IEC 60076-11 :2018;  TSE IEC TR 60083 :2021;  TS EN 60085 :2011;  TS EN IEC 60112 :2021;   : (TS EN 60127 tüm serisi);;  TS EN 60127-3 :2015;   : (TS EN 60216 tüm serisi);;  TS IEC 60227-1 standardı EN 50525-1:2011 ile çakışıyor : (TS IEC 60227 tüm serisi);;  IEC 60245-4 :2011 : (IEC 60245-4 Adapte edilmedi);;  TS EN 60269-1 :2008;  TS HD 60269-2 :2014;  TS HD 60269-3 :2012;  TS 7205 EN 60309-1 :2004 (TS 7205 EN 60309-1 Tüm serisi);;  TS EN 60317-0-1 :2014 (TS EN 60317-0-1 tüm serisi);;  TS EN 60317-0-7 :2017;  TS EN 60317-56 :2017;  TS EN IEC 60320-2-3 :2021;  TS EN 60384-14 :2014;  TS IEC 60417 DATA BASE :2008;  TS 49-1 EN 60454-1 :2002 (EN 60454-1 tüm serisi);;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN IEC 60664-1 :2020;  TS EN 60664-3 :2018;  TS EN 60691 :2017;  TS EN IEC 60695-2-10 :2022;  TS EN IEC 60695-2-11 :2022;  TS EN IEC 60721-3-2 :2018;  TS EN 60730-1 :2016 (TS EN 60730-1 tüm serisi);;  TS EN 60851-3 :2011;  TS EN 60851-5 :2010;  TS EN 60851-6 :2013;  TS IEC 60884-1+A1+A2 :2015;  TS IEC 60884-2-4 :2015;  TS EN 60898-1 :2019;  TS IEC 60906-1 :2015;  TS IEC 60906-3 :1998;  TS EN 60947-7-1 :2011;  TS EN 60990 :2017;  TS 10487 EN 60998-2-1 :2005;  TS 10488 EN 60998-2-2 :2005;  TS EN 60999-1 :2003;  TS EN 61032 :1999;  TS EN IEC 61058-1 :2018;  TS EN 61058-1-1 :2017;  TS EN 61140 :2016;  TS EN 61373 :2011;  TS ISO 8820-1 :2020;  TS EN 50075 :1996;   : (DIN 43671:1975 Adapte edilmedi);;   : (DIN 43670:1975 Adapte edilmedi);;   : (DIN 43670-2:1985 Adapte edilmedi);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 193
Fiyatı : 565,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-