Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Standard Tasarısı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 62115/tst IS1      
Tercüme Tarihi :
Hazırlık Grubu : TK3: Elektrik Elektroteknik ve Güvenlik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Başlık : Elektrikli oyuncaklar - Güvenlik
Başlık (İng) : Electric toys - Safety
Kapsam : Bu standard en az bir fonksiyonu elektriğe bağlı olan oyuncakları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard deals with the safety of toys that have at least one function dependent on electricity.
Tadil Edilen : TS EN 62115 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 62115:2005/IS1:2010
ICS Kodu : 13.120 Evsel Güvenlik ; 97.200.50 Oyuncaklar
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Standard Tasarısı (Draft Standard)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-