Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 5330      
Kabul Tarihi : 15.12.1987
İptal Tarihi : 12.04.2000
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektrik yalıtım malzemelerinin ısıl dayanıklılık özelliklerinin belirlenmesi metotları bölüm 1- Isıl dayanıklılık özellikleri, sıcaklık endisleri ve ısıl dayanıklılık profillerinin belirlenmesi için genel metotlar
Başlık (İng) : Guide for the Determination fo Thermal Endurance Properties of Electrical Insulating Materials Part 1-General Procedures for the Determination of Thermal Endurance Properties, Temperature Indices and Thermal Endurance Profiles
Kapsam : Bu standard, elektrik yalıtım malzemelerinin ve bu tür malzemelerin yalın birleşimlerinin ısıl dayanıklılığını değerlendirmek için gerekli olan deney metotlarının geliştirilmesine ilişkin ilkeleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers general procedures the determination of thermal endurance properties, temperature indices and thermal endurance profiles.
Yerine Geçen : TS 5330 HD 611.1 S1 :2000;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 216-1
Uluslararası Karşılıklar : IEC 216-1--; IEC 216-1 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 216-1 EQV
ICS Kodu : 29.040.20 Yalıtım Gazları
Atıf Yapılan STD : TS 5330 :1987 (TS 5120*TS 5331*TS 5332);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-