Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İş Programında
TS No : TS EN 54-4 /tst T1      
Tercüme Tarihi :
Hazırlık Grubu : Yangın Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi : WI (İş Programında)
Başlık : Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları
Başlık (İng) : Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment; Amendment A1
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Tadil Edilen : TS EN 54-4 :1998;  
Yararlanılan Kaynak : EN 54-4/A1:2002
ICS Kodu : 13.220.20 Yangından Korunma
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : İş Programındadır (In Work Programme)
Aşama : İş programından çıkartılan Adapteler