Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 6947      
Kabul Tarihi : 8.04.2002
İptal Tarihi : 13.12.2011
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynaklar - Çalışma konumları - Eğim ve dönme açılarının tarifleri
Başlık (İng) : Welds - Working psitions - Definitions of angels of slope and rotation
Kapsam : Bu standard, çalışma konumlarını belirler ve çevreleyen yapıdan bağımsız olan eğim ve dönme açıları vasıtasıyla yatay referans düzlemini (genellikle atelye tabanına paralel) Referans alan bir alanda kaynakların yerleştirilmesini mümkün kılar.
Kapsam (İng) : This standard defines working positions and makes it possible to makes it possible to locate welds in space with referance plane (usually paralell to the workshop floor) by means of angles of the scope and rotation which are independent from surrounding constriction.
Yerini Aldığı : TS 6205 prEN 1157 :1996;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 6947 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 6947:1997
Uluslararası Karşılıklar : ISO 6947-EQV; EN ISO 6947-EQV; BS EN ISO 6947-EQV; DIN EN ISO 6947-EQV; NF EN ISO 6947-EQV; NF A80-010-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 6947
ICS Kodu : 01.040.25 İmalat Mühendisliği (Terimler); 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-